Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu
MZWiK Nowy Targ